LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 77 – SONG HÀNH CÙNG NHAU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
77
SONG HÀNH CÙNG NHAU

Đến nay, anh còn
Đi theo truyền thống
Đếm công, em thường
Truyền giáo độ đời
Tính em vì người
Tính anh vì Trời
Chúng mình sống chết có nhau
Lòng anh, luôn là
Tấm lòng trung hiếu
Lòng em, luôn là
Đức tánh từ bi
Hai ta
Dòng giống Rồng Tiên
Lạc Hồng uy linh
Chúng mình,
Mãi vui cùng lập công
Trong lúc, đất nước
Vẫn còn tối tăm
Chúng mình,
Chịu chung bước gian nan
Chớ thối lui, vì khó khăn
Chớ buồn rầu, vì thiếu ăn
Xã thân, vì nước vì nguồn
Đến với nhau,
Vì cùng chung chí hướng
Kết duyên lành,
Ngày đất nước trở xuân
Dân Chủ Tự Do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Ngày ấy
Hai chúng mình nên duyên
Quê hương Việt Nam
Không còn nghèo đói giàu sang
Đất nước Ông Cha
Vắng bóng ngoại xâm
Đất nước non mình
Hoa lệ phồn vinh
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
***
Hai ta
Dòng giống Rồng Tiên
Lạc Hồng uy linh
Chúng mình,
Mãi vui cùng lập công
Trong lúc, đất nước
Vẫn còn tối tăm
Chúng mình,
Chịu chung bước gian nan
Chớ thối lui, vì khó khăn
Chớ buồn rầu, vì thiếu ăn
Xã thân, vì nước vì nguồn
Đến với nhau,
Vì cùng chung chí hướng
Kết duyên lành,
Ngày đất nước trở xuân
Dân Chủ Tự Do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Ngày ấy
Hai chúng mình nên duyên
Quê hương Việt Nam
Không còn nghèo đói giàu sang
Đất nước Ông Cha
Vắng bóng ngoại xâm
Đất nước non mình
Hoa lệ phồn vinh
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên vinh quang
***
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên vinh quang
Đàn chim, Việt Nam bay cao
Đồng hành cùng nhau
Xây dựng tương lai
Thỏa lòng ước mơ
Việt Nam Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s