TÔI YÊU

TÔI YÊU

Tôi yêu Nguồn Cội nước tôi
Có ông Quốc Tổ biển trời dựng non
Lời người truyền dạy cháu con
Yêu thương đùm bọc giúp nhau sống lành
Dạy rằng yêu nước thương nòi
Yêu Nguồn mến Cội nước nhà an vui
Gốc còn đời mãi nở hoa
Cội còn đời mãi thăng hoa cuộc đời
Vững Gốc phúc mãi đâm chồi
Còn Nguồn thời được Cha Trời chở che
Ý Trời luôn mãi lắng nghe
Phước lành bồi đắp ấm êm mọi điều
Bao nhiêu may mắn trên đời
Về Nguồn thời rõ phước hồng Trời ban
Còn Nguồn còn Cội còn son
Mất Nguồn lạc Cội tai ương dẫy đầy
Thượng ngơn Thánh Đức hội nầy
Chính là Thánh Đức con rồng cháu tiên
Và Tôi mãi mãi kính tin
Về Nguồn theo bước Hùng Vương con Trời
Tôi yêu, yêu Cội yêu Nguồn
Yêu dân yêu nước biển trời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s