ĐÂU NHƯ NGÀY ẤY

ĐÂU NHƯ NGÀY ẤY

Về Nguồn về Cội thung dung
Khai thông trí huệ mở mang tầm nhìn
Đi trong vạn phúc nghìn lành
Thoát ra mê lộ vào đường thoát siêu
Trăm năm tựa giấc chiêm bao
Khác gì một thoáng bóng câu chẳng còn
Thế gian là chốn vô thường
Bể trần vùi dập ngậm ngùi đắng cay
Nghĩ mình nhìn lại người ta
Lạc Nguồn mất Cội thảm thê cuộc đời
Giờ đây Nguồn Cội phản hồi
Không còn khốn khổ biển trời mùa xuân
Đâu như ngày ấy tối tăm
Đọa sa, sa đọa hồn linh, linh hồn
Giờ đây Nguồn Cội nhận nhìn
An vui tự tai mãn trần về tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s