LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 75 – VỀ THÔI CON CHÁU LẠC HỒNG

LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC
75
VỀ THÔI
CON CHÁU LẠC HỒNG
Đẹp sao
Dòng giống Tiên Rồng
Uy linh vang mãi
Đất trời Việt Nam
Chuyển mình
Đồng loạt nở hoa
Cội Nguồn rộng mở
Cháu con quay về
Sấm trời
Đánh thức lâu rồi
Cõi trần chiều xế
Chợ trần sắp tan
Hoàng Hôn
Trần thế hoàng hôn
Trường đời chuông đã
Dậy vang tan trường
Đò chiều
Chuyến chót cứu người
Trở về thiên giới
Cõi trời quê hương
Ý Trời
Quốc Tổ truyền trao
Món quà Tạo Hóa
Ban cho nhân loài
Những ai
Về Cội về Nguồn
Góp nhặt Thiên Ý
Làm giàu hồn linh
Xôn xao
Kẻ bước người đi
Trên đường Nguồn Cội
Rộng thênh con đường
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ đời kết thúc
Trường đời sắp tan
Hoàng hôn
Dần tắc đầu non
Con ơi mau hỡi
Bước lên con đò
Tam tai
Cũng đã lần hồi
Xoay vần thế giới
Đi vào khốn nguy
Sóng thần
Động đất vòng xoay
Hết chỗ nầy
Đến chỗ khác
Về sau càng mạnh
Xiết bao kinh hoàng
Chiều tà
Sắp hết lặng dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
***
Tiểu kiếp
Cũng sắp hết rồi
Chợ đời kết thúc
Trường đời sắp tan
Hoàng hôn
Dần tắc đầu non
Con ơi mau hỡi
Bước lên con đò
Tam tai
Cũng đã lần hồi
Xoay vần thế giới
Đi vào khốn nguy
Sóng thần
Động đất vòng xoay
Hết chỗ nầy
Đến chỗ khác
Về sau càng mạnh
Xiết bao kinh hoàng
Chiều tà
Sắp hết lặng dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
***
Chiều tà
Sắp hết lặng dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
Chiều tà
Sắp hết lặng dần
Mau mau con hỡi
Lên đò hồi hương
Tiếng chuông
Cảnh tỉnh tiếng chuông
Về Nguồn trở lại
Quê hương cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s