SỐNG THIỀN

SỐNG THIỀN

Thế gian vạn vật vuông hay tròn
Trắng, đen, phải, trái, đỏ, vàng, son
Đối cảnh vô tâm, không cấu nhiễm
Thấy, Nghe, Hay, Biết, thấy tự nhiên
Vô tư cười nói, như đứa trẻ
Vô phiền vô não, sống hay quên
Thấy, Nghe, Hay, Biết, không chấp trước
Tiếp trần không nhiễm, tự hoa sen
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s