LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 71 – CÓ MỘT NƠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
71
CÓ MỘT NƠI

Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Nơi cõi trời
Đất báu chốn quê tiên
Cõi trần gian
Cõi tạm nơi trần thế
Kiếp con người
Nhanh chóng tựa như tên
Nơi trần gian
Chỉ là nơi ta đến
Đến rồi đi
Tay trắng cảnh trắng tay
Sao cho bằng
Thiên giới chốn bồng lai
Chốn an vui
Thật yên bình sung sướng
Chẳng khổ sầu
Cũng không có tử sanh
Ở nơi đó
Cảnh mùa xuân nồng ấm
Đầy nghĩa tình
Luôn kết nối nhân duyên
Ai cũng muốn
Để rồi đi đến đó
Mãn kiếp trần
Thời Hồn Phách siêu lên
Có Mẹ Cha
Là Chánh Thân Chánh Mẫu
Khắp thiên đàng
Cùng đông đủ anh em
Nơi trần gian
Nơi biển trần tê tái
Sống ngày nay
Và chẳng biết ngày mai
Suốt tháng năm
Sống cuộc đời u tối
Họa cùng tai
Luôn bám lấy kề bên
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
***
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Nơi cõi trời
Đất báu chốn quê tiên
Cõi trần gian
Cõi tạm nơi trần thế
Kiếp con người
Nhanh chóng tựa như tên
Nơi trần gian
Chỉ là nơi ta đến
Đến rồi đi
Tay trắng cảnh trắng tay
Sao cho bằng
Thiên giới chốn bồng lai
Chốn an vui
Thật yên bình sung sướng
Chẳng khổ sầu
Cũng không có tử sanh
Ở nơi đó
Cảnh mùa xuân nồng ấm
Đầy nghĩa tình
Luôn kết nối nhân duyên
Ai cũng muốn
Để rồi đi đến đó
Mãn kiếp trần
Thời Hồn Phách siêu lên
Có Mẹ Cha
Là Chánh Thân Chánh Mẫu
Khắp thiên đàng
Cùng đông đủ anh em
Nơi trần gian
Nơi biển trần tê tái
Sống ngày nay
Và chẳng biết ngày mai
Suốt tháng năm
Sống cuộc đời u tối
Họa cùng tai
Luôn bám lấy kề bên
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
***
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
Có một nơi
Ta vẫn thường nghe nói
Sống đủ đầy
Trong cuộc sống bình yên
Ở nơi ấy
Là quê tiên thiên giới
Đón người lành
Về Cội để siêu lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s