LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 72 – CHÁY LÊN NGỌN LỬA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
72
CHÁY LÊN NGỌN LỬA

Rất dài và rất xa
Năm nghìn năm
Cội Nguồn, truyền thống
Nơi cháy lên ngọn lửa
Cháy lên nhân nghĩa hiếu trung
Là trái tim đồng loại
Trái tim bào bọc Âu Cơ
Chu kỳ thượng ngươn
Trời đang xoay chuyển
Lựa chọn sàn sảy
Những hạt ngọc sáng trong
Tiếp nối
Di chí Ông Cha
Giúp đời cho ngày mai
Ngôi sao, sáng long lanh
Ngôi sao thường không ngủ
Vì thương chốn thế gian
Tà và chánh khác xa
Đâu chỉ vui và khổ
Và luôn là cách trở
Siêu đọa hai đường
Nơi Cội Nguồn
Gươm thiên trời đã trao
Chém vào đầu lũ quỷ
Cội Nguồn nơi an nghĩ
Chẳng cần tìm nơi đâu
Dù ở dưới hố sâu
Củng bay lên rất dễ
Rồng Tiên là chiến sĩ
Cả thế giới gục đầu
Đội đá vá trời, đời tuổi trẻ
Dời non lấp bể khó chi đâu
Cháy lên ngọn lửa
Đường truyền thống
Tiên Rồng nòi giống
Gian khổ đồng cam,
Lạc Hồng cháu con
Cuộc sống có nhau
Dựng xây
Non nước mai sau
Dân giàu nước mạnh
Âu ca thanh bình
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
***
Rất dài và rất xa
Năm nghìn năm
Cội Nguồn, truyền thống
Nơi cháy lên ngọn lửa
Cháy lên nhân nghĩa hiếu trung
Là trái tim đồng loại
Trái tim bào bọc Âu Cơ
Chu kỳ thượng ngươn
Trời đang xoay chuyển
Lựa chọn sàn sảy
Những hạt ngọc sáng trong
Tiếp nối
Di chí Ông Cha
Giúp đời cho ngày mai
Ngôi sao, sáng long lanh
Ngôi sao thường không ngủ
Vì thương chốn thế gian
Tà và chánh khác xa
Đâu chỉ vui và khổ
Và luôn là cách trở
Siêu đọa hai đường
Nơi Cội Nguồn
Gươm thiên trời đã trao
Chém vào đầu lũ quỷ
Cội Nguồn nơi an nghĩ
Chẳng cần tìm nơi đâu
Dù ở dưới hố sâu
Củng bay lên rất dễ
Rồng Tiên là chiến sĩ
Cả thế giới gục đầu
Đội đá vá trời, đời tuổi trẻ
Dời non lấp bể khó chi đâu
Cháy lên ngọn lửa
Đường truyền thống
Tiên Rồng nòi giống
Gian khổ đồng cam,
Lạc Hồng cháu con
Cuộc sống có nhau
Dựng xây
Non nước mai sau
Dân giàu nước mạnh
Âu ca thanh bình
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
***
Cháy lên ngọn lửa
Đường truyền thống
Tiên Rồng nòi giống
Gian khổ đồng cam,
Lạc Hồng cháu con
Cuộc sống có nhau
Dựng xây
Non nước mai sau
Dân giàu nước mạnh
Âu ca thanh bình
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
Cháy lên
Ngọn lửa tinh thần
Làm nên thiên sử
Đất trời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s