LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 73 – ĐÂU CÒN CÁCH NGĂN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
73
ĐÂU CÒN CÁCH NGĂN

Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng đâu còn cách ngăn
Nháy mắt là thấy nhau
Nhờ điện thoại đa năng
Là thần thông thời nay
Là pháp thuật tối tân
Chỉ cần vài thao tác
Là thấy em được ngay
Chợt nghe tiếng em nói
Ngọt, nhưng pha hơi cay
Em hiện ra trước mắt
Ôi bao thương và nhớ
Liền tan biến theo mây
Trong những đêm không ngủ
Hai ta
Nói chuyện cả đêm
Sao em, em còn nằm đó
Em hãy dậy đi em
Anh và em rất xa
Nhưng đâu còn nỗi nhớ
Rất gần trong hơi thở
Điện thọa vừa mở ra
Là cháy bổng tình yêu
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng chỉ trong nháy mắt
Ta lại đến với nhau
Em truyền kinh ngày đem
Anh ở đây cũng thế
Lời em vừa mới ngỏ
Anh thấy ấm con tim
Nơi quê nhà
Luôn vẫn nhắc tên em
Người con gái Việt Nam
Dòng giống Rồng Tiên
Thời đại khoa học
Giúp con người
Đạt đến cảnh giới thần thông
Cả thế giới gần nhau
Tuy cuộc đời còn trẻ
Nhưng trưởng thành ở trí
Em chính là Thiên Sứ
Anh cùng em chiến đấu
Ngày và đêm bên nhau
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
***
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng đâu còn cách ngăn
Nháy mắt là thấy nhau
Nhờ điện thọa đa năng
Là thần thông thời nay
Là pháp thuật tối tân
Chỉ cần vài thao tác
Là thấy em được ngay
Chợt nghe tiếng em nói
Ngọt, nhưng pha hơi cay
Em hiện ra trước mắt
Ôi bao thương và nhớ
Liền tan biến theo mây
Trong những đêm không ngủ
Hai ta
Nói chuyện cả đêm
Sao em, em còn nằm đó
Em hãy dậy đi em
Anh và em rất xa
Nhưng đâu còn nỗi nhớ
Rất gần trong hơi thở
Điện thọa vừa mở ra
Là cháy bổng tình yêu
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng chỉ trong nháy mắt
Ta lại đến với nhau
Em truyền kinh ngày đem
Anh ở đây cũng thế
Lời em vừa mới ngỏ
Anh thấy ấm con tim
Nơi quê nhà
Luôn vẫn nhắc tên em
Người con gái Việt Nam
Dòng giống Rồng Tiên
Thời đại khoa học
Giúp con người
Đạt đến cảnh giới thần thông
Cả thế giới gần nhau
Tuy cuộc đời còn trẻ
Nhưng trưởng thành ở trí
Em chính là Thiên Sứ
Anh cùng em chiến đấu
Ngày và đêm ta bên nhau
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
***
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
Tuy nửa vòng trái đất
Nhưng vẫn
Thường gặp nhau
Xa thời, thời thật là xa
Nhưng gần
Thời cũng hóa ra rất gần
Cách ngăn thể xác
Nhưng tâm hồn
Đâu còn cách ngăn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s