LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 74 – CÁCH- NGĂN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
74
CÁCH- NGĂN

Em về Nguồn
Anh chưa về Cội
Hai bờ cách ngăn
Anh mang
Nỗi nhớ vào em
Vì em giờ đã
Tiếng tăm lẫy lừng
Anh luôn
Mơ ước trong lòng
Gặp em anh tỏ
Chút tình nhớ thương
Anh nghe
Mình đã đánh rơi
Người em đẹp nhất
Trên đời trần gian
Từ lâu
Anh mãi vấn vương
Ngày đêm mơ tưởng
Gặp em chuyện trò
Nhưng rồi
Lạc mất con đò
Nên chưa về Cội
Vẫn còn lang thang
Đường trần
Còn mãi bơ vơ
Cảnh đời đông giá
Ngẫn ngơ đường trần
Còn mang
Xa Cội rời Nguồn
Nên không gặp được
Người mình thầm yêu
Nay anh
Giác ngộ suốt thông
Tìm nàng tiên nữ
Không nên lạc Nguồn
Giờ anh
Mới hiểu được rằng
Tiên Rồng nòi giống
Khác thường phàm nhân
Con Trời
Đâu dễ làm quen
Vững Nguồn vững Cội
Mới thân được người
Con Trời
Khác với lạc loài
Có Cha có Mẹ
Sáng ngời đời con
Giờ anh
Quy Tổ nhận Tông
Tiên Rồng hội hiệp
Đẹp đôi châu trần
Hai ta
Nối lại nhịp cầu
Cho lòng kết nhị
Cho đời nở hoa
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
***
Anh nghe
Mình đã đánh rơi
Người em đẹp nhất
Trên đời trần gian
Từ lâu
Anh mãi vấn vương
Ngày đêm mơ tưởng
Gặp em chuyện trò
Nhưng rồi
Lạc mất con đò
Nên chưa về Cội
Vẫn còn lang thang
Đường trần
Còn mãi bơ vơ
Cảnh đời đông giá
Ngẫn ngơ đường trần
Còn mang
Xa Cội rời Nguồn
Nên không gặp được
Người mình thầm yêu
Nay anh
Giác ngộ suốt thông
Tìm nàng tiên nữ
Không nên lạc Nguồn
Giờ anh
Mới hiểu được rằng
Tiên Rồng nòi giống
Khác thường phàm nhân
Con Trời
Đâu thể làm quen
Vững Nguồn vững Cội
Mới thân được người
Con Trời
Khác với lạc loài
Có Cha có Mẹ
Sáng ngời đời con
Giờ anh
Quy Tổ nhận Tông
Tiên Rồng hội hiệp
Đẹp đôi châu trần
Hai ta
Nối lại nhịp cầu
Cho lòng kết nhị
Cho đời nở hoa
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
***
Giờ anh
Quy Tổ nhận Tông
Tiên Rồng hội hiệp
Đẹp đôi châu trần
Hai ta
Nối lại nhịp cầu
Cho lòng kết nhị
Cho đời nở hoa
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
Không còn
Ngăn cách, cách xa
Dường trần chung bước
Có ta có nàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s