SỐNG NHƯ PHẬT NHƯ TIÊN

SỐNG NHƯ PHẬT NHƯ TIÊN

Về Nguồn, cho lòng lạc quan
Cho đời an vui nhẹ nhõm
Kinh, Thơ, Sử, Truyện tìm hiểu
Huệ khai trí mở, dễ dàng hơn
Sống cần bình yên, để mà sống
Tổ Tiên, Trời, Đất luôn biết ơn
Não phiền bỏ qua, không nghĩ tới
Tịnh tâm yên lắng, sống an nhiên
Mĩm cười với những bao nghịch cảnh
Sống mà như thế, sống như Phật như Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s