TIÊU TAN TỘI LỖI NHANH NHẤT

TIÊU TAN TỘI LỖI NHANH NHẤT

Tâm vừa khởi niệm trở về Cội Nguồn. Dù việc vẫn chưa làm, nhưng tội lỗi đã tiêu tan vô lượng vô biên. Sự phúc lành đã chớm, may mắn đã ở kề bên.
Nói gì đến thâm tâm đã trở về Cội Nguồn. Thời đã đi vào Phúc Lộc , thọ, và sự may mắn. Tai họa liền lìa xa. Pháp thể Cha Trời, Mẹ Trời chỗ nào cũng có ngay cả ổ trong tâm chúng ta, liền chuyển hóa bảo bọc che chở, đi đến bình an vạn sự.
Khi mãn kiếp trần liền siêu sanh thiên giới, sống trên thiên đàng cực lạc vĩnh hằng vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s