LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 57 – TÔI SINH RA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
57
TÔI SINH RA

Tôi sinh ra
Là để ngợi ca
Bao tấm lòng
Vì nước vì non
Những con người
Những cuộc đời
Vì Ông vì Cha
Biết hi sinh
Lợi ích cá nhân
Vì Tổ Quốc giang san
Những tâm hồn
Vì Cội Nguồn
Góp sức ngày đêm
Tôi sinh ra
Đâu thể lặng im
Mà để nói lên
Bao cuộc sống khổ đau
Mất tự do
Vùi mình trong kiếp xin cho
Mịt mờ tương lai
Cúi đầu lặng im
Tôi sinh ra
Là để cảm ơn
Những con người
Truyền bá kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Cung phụng
Đất nước quê hương
Rực sáng
Tấm lòng hiếu trung
Tôi sinh ra
Đâu phải ngồi yên
Mà là chống trả
Quân thù xâm lăng
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phách hùng anh
Vượt qua giông tố bão giông
Vì đất nước non sông
***
Tôi sinh ra
Là để ngợi ca
Bao tấm lòng
Vì nước vì non
Những con người
Những cuộc đời
Vì Ông vì Cha
Biết hi sinh
Lợi ích cá nhân
Vì Tổ Quốc giang san
Những tâm hồn
Vì Cội Nguồn
Góp sức ngày đêm
Tôi sinh ra
Đâu thể lặng im
Mà để nói lên
Bao cuộc sống khổ đau
Mất tự do
Vùi mình trong kiếp xin cho
Mịt mờ tương lai
Cúi đầu lặng im
Tôi sinh ra
Là để cảm ơn
Những con người
Truyền bá kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Cung phụng
Đất nước quê hương
Rực sáng
Tấm lòng hiếu trung
Tôi sinh ra
Đâu phải ngồi yên
Mà là chống trả
Quân thù xâm lăng
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phách hùng anh
Vượt qua giông tố bão giông
Vì đất nước non sông
***
Tôi sinh ra
Đâu phải ngồi yên
Mà là chống trả
Quân thù xâm lăng
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phách hùng anh
Vượt qua giông tố bão giông
Vì đất nước non sông
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Rồng Tiên
Rực lửa
Khí phác hùng anh
Vì đất nước non sông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s