LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 63 – NHỚ LẠI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
63
NHỚ LẠI

Nhớ lại đôi mình
Khi vừa gặp nhau
Như rất thân quen
Biết nhau từ lâu
Không cùng ức hẹn
Nhưng đồng ước mơ
Âm thầm nhìn nhau
Đôi mắt đổi trao
Như kiếp xa xưa
Chúng mình
Chung bước chung đôi
Rất là thân thương
Giờ đây,
Tìm về Nguồn Cội
Ta lại gặp nhau
Duyên trời đã định
Rồi từ đó
Chung bước chung tay
Có một hôm
Em mời cùng anh
Ngắm cảnh trăng sao
Anh thấy đời anh
Sung sướng biết bao
Ước mong cho tình
Đôi mình đẹp đôi
Nhớ xưa chúng mình
Sánh vai về Nguồn
Trong lòng vừa mừng
Chiêng trống khua vang
Ôi thật là vui
Cũng rất vinh quang
Lớp lớp gái trai,
Về Nguồn truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Đồng loạt xông pha
Tháng năm ra sức học tập
Chung tay xây dựng
Đất nước quê hương
Muôn cánh chim trời
Đồng loạt bay lên
Như ánh vì sao
Lấp lánh trời cao
Trải lòng yêu thương
Cứu vớt nhân sinh
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
***
Tìm về Nguồn Cội
Ta lại gặp nhau
Duyên trời đã định
Rồi từ đó
Chung bước chung tay
Có một hôm
Em mời cùng anh
Ngắm cảnh trăng sao
Anh thấy đời anh
Sung sướng biết bao
Ước mong cho tình
Đôi mình đẹp đôi
Nhớ xưa chúng mình
Sánh vai về Nguồn
Trong lòng vừa mừng
Chiêng trống khua vang
Ôi thật là vui
Cũng rất vinh quang
Lớp lớp gái trai,
Về Nguồn truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Đồng loạt xông pha
Tháng năm ra sức học tập
Chung tay xây dựng
Đất nước quê hương
Muôn cánh chim trời
Đồng loạt bay lên
Như ánh vì sao
Lấp lánh trời cao
Trải lòng yêu thương
Cứu vớt nhân sinh
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
***
Lớp lớp gái trai,
Về Nguồn truyền kinh
Nắm lấy tay nhau
Đồng loạt xông pha
Tháng năm ra sức học tập
Chung tay xây dựng
Đất nước quê hương
Muôn cánh chim trời
Đồng loạt bay lên
Như ánh vì sao
Lấp lánh trời cao
Trải lòng yêu thương
Cứu vớt nhân sinh
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
Trời ban duyên lành
Ông Tơ Bà Nguyệt
Chúng mình thành đôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s