LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 64 – BÀN TAY NGỌC BÀN TAY VÀNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
64
BÀN TAY NGỌC
BÀN TAY VÀNG

Bàn tay
Nắm lấy bàn tay
Thân thương cảm mến
Biết bao thâm tình
Gặp nhau
Về Cội về Nguồn
Vui mừng sung sướng
Đẹp lành chung tay
Mừng nhau
Thoát khỏi u minh
Qua cơn lạnh giá
Âm u đường trần
Giờ đây
Thắm đượm nghĩa tình
Tương lai rộng mở
Chân trời mùa xuân
An vui
Hạnh phúc biết bao
Mát lành cuộc sống
Đẹp sao cuộc đời
Âu Cơ
Một bọc Đồng Bào
Rồng Tiên một Cội
Đong đầy tình thương
Về Nguồn
Xích lại gần thêm
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Bàn tay nghĩa
Bàn tay tình
Bàn tay chung hiệp
Giữ gìn Tổ Tông
Biển trần
Bờ giác đã qua
Sông mê giờ đã
Hiện ra thuyền Nguồn
Đưa người
Trần thế về trời
An vui tự tại
Phản hồi quê tiên
Rồng Tiên
Dòng giống Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên hòa bình
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
***
Bàn tay
Nắm lấy bàn tay
Thân thương cảm mến
Biết bao thâm tình
Gặp nhau
Về Cội về Nguồn
Vui mừng sung sướng
Đẹp lành chung tay
Mừng nhau
Thoát khỏi u minh
Qua cơn lạnh giá
Âm u đường trần
Giờ đây
Thắm đượm nghĩa tình
Tương lai rộng mở
Chân trời mùa xuân
An vui
Hạnh phúc biết bao
Mát lành cuộc sống
Đẹp sao cuộc đời
Âu Cơ
Một bọc Đồng Bào
Rồng Tiên một Cội
Đong đầy tình thương
Về Nguồn
Xích lại gần thêm
Như chim liền cánh
Như cây liền cành
Bàn tay nghĩa
Bàn tay tình
Bàn tay chung hiệp
Giữ gìn Tổ Tông
Biển trần
Bờ giác đã qua
Sông mê giờ đã
Hiện ra thuyền Nguồn
Đưa người
Trần thế về trời
An vui tự tại
Phản hồi quê tiên
Rồng Tiên
Dòng giống Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên hòa bình
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
***
Biển trần
Bờ giác đã qua
Sông mê giờ đã
Hiện ra thuyền Nguồn
Đưa người
Trần thế về trời
An vui tự tại
Phản hồi quê tiên
Rồng Tiên
Dòng giống Rồng Tiên
Chung tay chung sức
Làm nên hòa bình
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
Bàn tay ngọc
Bàn tay vàng
Bàn tay cứu thế,
Độ đời bàn tay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s