LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 62 – VỀ NGUỒN AN NGHỈ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
62
VỀ NGUỒN AN NGHỈ

Đời mệt mõi
Với thế thời bất ổn
Tạm dừng chân
An nghỉ nơi Cội Nguồn
Điểm giao thời
Tranh sáng tối chưa phân
Non với nước,
Ánh mưa buồn rỉ rả
Cảnh đêm đông,
Nhiều thú dữ lại qua
Trong buổi thời nầy
Cám dỗ gọi mời
Bao người có thoát được đâu
Đếm trên đầu ngón tay
Mấy ai vượt qua cám dỗ
Người đi âm phủ
Mấy ai trở lại thiên đàng
Đời u mù,
Đời sa nỗi buồn
Họa tìm người,
Tai chẳng ngồi yên
Trong thời thế đảo điên
Bởi gian truân
Nên con người bươn chải
Lực đã mòm,
Sức không còn
Đời trống rỗng
Cuộc sống cỏn con
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
***
Đời mệt mõi
Với thế thời bất ổn
Tạm dừng chân
An nghỉ nơi Cội Nguồn
Điểm giao thời
Tranh sáng tối chưa phân
Non với nước,
Ánh mưa buồn rỉ rả
Cảnh đêm đông,
Nhiều thú dữ lại qua
Trong buổi thời nầy
Cám dỗ gọi mời
Bao người có thoát được đâu
Đếm trên đầu ngón tay
Mấy ai vượt qua cám dỗ
Người đi âm phủ
Mấy ai trở lại thiên đàng
Đời u mù,
Đời sa nỗi buồn
Họa tìm người,
Tai chẳng ngồi yên
Trong thời thế đảo điên
Bởi gian truân
Nên con người bươn chải
Lực đã mòm,
Sức không còn
Đời trống rỗng
Cuộc sống cỏn con
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
***
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
Nơi Cội Nguồn
Tựa lưng ta an nghĩ
Đông tàn rồi
Xuân đến trải vàng son
Đường đất nước
Rộng thênh thang ta bước
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
Cánh chim trời
Bay khắp nước cùng non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s