LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 61 – BỂ TRẦN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
61
BỂ TRẦN

Bể trần lắm cuộc
Những bể dâu
Mưa cay gió đắng
Trải cung sầu
Oan nghiệt đáo đầu
Nhiều đau khổ
Vết thương đau đớn
Cạn, nông, sâu
Thổn thức tháng năm
Sầu bi lỵ
Xoay vần cuộc sống
Mãi lao đao
Bể trần bể khổ
Mau thức tỉnh
Bon chen chi lắm
Được gì đâu
Chữ phiền càng nặng
Thêm chữ muộn
Thị phi trói buộc
Chẳng ra sao
Cơ trời vận hóa
Luôn thay đổi
Chỗ thấp bổng nhiên
Thành chỗ cao
Dã tràng luôn mãi
Đời công cốc
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
***
Bể trần lắm cuộc
Những bể dâu
Mưa cay gió đắng
Trải cung sầu
Oan nghiệt đáo đầu
Nhiều đau khổ
Vết thương đau đớn
Cạn, nông, sâu
Thổn thức tháng năm
Sầu bi lỵ
Xoay vần cuộc sống
Mãi lao đao
Bể trần bể khổ
Mau thức tỉnh
Bon chen chi lắm
Được gì đâu
Chữ phiền càng nặng
Thêm chữ muộn
Thị phi trói buộc
Chẳng ra sao
Cơ trời vận hóa
Luôn thay đổi
Chỗ thấp bổng nhiên
Thành chỗ cao
Dã tràng luôn mãi
Đời công cốc
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
***
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
Tài mà không đức
Họa biết bao
Chân Tâm
Vốn thật nơi bờ giác
Đến rồi
Thời vui sướng biết bao
Lương Tâm
Đâu phải nơi xa lắm
Nguồn xuân nơi ấy
Đẹp biết là bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s