LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 60 – GIÁC NGỘ VỀ NGUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
60
GIÁC NGỘ VỀ NGUỒN

Giác Ngộ về Nguồn
Trần gian,
Bể khổ lắm u sầu
Thời thế buổi nầy
Lắm kẻ mê,
Người chưa tỉnh
Có mấy người,
Giác Ngộ về Nguồn,
Có mấy người
Vững Gốc xanh cành
Xa xôi bạc ngàn
Lòng tỉnh giấc
Khi chuông
Tiên Rồng đã đổ
Thấm thía cuộc đời
Còn gì khi mất
Năm tháng qua mau,
Già nua cũng đến
Bởi gian truân,
Trong cuộc sống đời trần
Ngở đời còn dài
Nhưng bao người còn trẻ
Vĩnh biệt thiên thu
Cuộc đời trần gian,
Như giọt sương
Nằm trên ngọn cỏ
Giấc ngủ chưa tròn
Thời tan biến chốn hư vô
Về đâu
Thiên đàng hay địa phủ
Bước chân dài,
Mòn mỏi nhớ xuân thu
Non nước Ông Cha
Đất trời mây biển
Mãi căm thù,
Bởi lũ giặc ngoại xâm
Nghìn năm
Nô lệ ngoại bang
Trâu cày ngựa cỡi
Nát tan cơ đồ
Tuy chốn trần
Chỉ là trường đời cõi tạm
Bước thang mây
Cội Nguồn đắp xây
Trở lại chốn thiên đàng
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương Tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
***
Có mấy người,
Giác Ngộ về Nguồn,
Có mấy người
Vững Gốc xanh cành
Xa xôi bạc ngàn
Lòng tỉnh giấc
Khi chuông
Tiên Rồng đã đổ
Thấm thía cuộc đời
Còn gì khi mất
Năm tháng qua mau,
Già nua cũng đến
Bởi gian truân,
Trong cuộc sống đời trần
Ngở đời còn dài
Nhưng bao người còn trẻ
Vĩnh biệt thiên thu
Cuộc đời trần gian,
Như giọt sương
Nằm trên ngọn cỏ
Giấc ngủ chưa tròn
Thời tan biến chốn hư vô
Về đâu
Thiên đàng hay địa phủ
Bước chân dài,
Mòn mỏi nhớ xuân thu
Non nước Ông Cha
Đất trời mây biển
Mãi căm thù,
Bởi lũ giặc ngoại xâm
Nghìn năm
Nô lệ ngoại bang
Trâu cày ngựa cỡi
Nát tan cơ đồ
Tuy chốn trần
Chỉ là trường đời cõi tạm
Bước thang mây
Cội Nguồn đắp xây
Trở lại chốn thiên đàng
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
***
Tuy chốn trần
Chỉ là trường đời cõi tạm
Bước thang mây
Trở lại chốn thiên đàng
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
Giác ngộ rồi
Thời dừng chân biết đủ
Lương tâm hồi tưởng
Ra khỏi chốn tối tăm
Thoát khỏi cảnh ngoại xâm
Độc lập tự do
An vui hạnh phúc ấm no
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s