KHỔ THAY DÃ TRÀNG

KHỔ THAY DÃ TRÀNG

Nơi cõi tạm, lo toan sự nghiệp
Suốt cuộc đời, bận bịu dựng xây
Mãn trần rồi cũng trắng tay
Trăm năm công cốc, khổ thay dã tràng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s