LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 59 – ĐỊA LONG VŨ TRỤ NƯỚC NHÀ VIỆT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
59
ĐỊA LONG VŨ TRỤ
NƯỚC NHÀ VIỆT NAM

Yêu sao
Đất nước Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Nước non Tiên Rồng
Yêu sao
Văn Hóa Cội Nguồn
Đại đồng chủ nghĩa
Lẫy lừng năm châu
Lời Trời
Thiên Ý Trời Cha
Văn Hóa đoàn kết
Dung hòa anh em
Văn Hóa
Nhân ái tình thương
Làm cho cuộc sống
An vui yêu đời
Việt Nam
Non nước biển trời
Địa linh nhân kiệt
Sáng ngời nước non
Cội Nguồn
Văn Hóa vàng son
Đong đầy hạnh phúc
Thế nhân đồng bào
Quên đi
Tất cả hận thù
Bỏ buông quá khứ
Rộng đường ta đi
Nối vòng
Tay lớn anh em
Chung tay đoàn kết
Đuổi quân giặc thù
Cội Nguồn
Văn Hóa xuân về
Ngập tràn hơi ấm
Thanh bình âu ca
Chiến tranh
Chấm dứt tai qua
Năm châu bốn biển
Nở hoa phúc lành
Con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
***
Yêu sao
Đất nước Việt Nam
Địa Long vũ trụ
Nước non Tiên Rồng
Yêu sao
Văn Hóa Cội Nguồn
Đại đồng chủ nghĩa
Lẫy lừng năm châu
Lời Trời
Thiên Ý Trời Cha
Văn Hóa đoàn kết
Dung hòa anh em
Văn Hóa
Nhân ái tình thương
Làm cho cuộc sống
An vui yêu đời
Việt Nam
Non nước biển trời
Địa linh nhân kiệt
Sáng ngời nước non
Cội Nguồn
Văn Hóa vàng son
Đong đầy hạnh phúc
Thế nhân đồng bào
Quên đi
Tất cả hận thù
Bỏ buông quá khứ
Rộng đường ta đi
Nối vòng
Tay lớn anh em
Chung tay đoàn kết
Đuổi quân giặc thù
Cội Nguồn
Văn Hóa xuân về
Ngập tràn hơi ấm
Thanh bình âu ca
Chiến tranh
Chấm dứt tai qua
Năm châu bốn biển
Nở hoa phúc lành
Con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường xuyên suốt
Thiên đàng trần gian
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
***
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
Cửa trời
Mở tại Việt Nam
Địa Long Chữ S
Rồng vàng Á Châu
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
Chuyển mình
Rực sáng nở hoa
Địa Long vũ trụ
Nước nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s