THÀNH TÂM QUỲ LẠY CHA TRỜI

THÀNH TÂM
QUỲ LẠY CHA TRỜI

Con quỳ con lạy Cha Trời
Ban cho trí huệ không còn tối tăm
Con quỳ con lạy Cha Ông
Cứu con cứu cháu tai qua nạn lìa
Cầu cho thế giới nhân loài
Thái bình thịnh trị không còn chiến tranh
Sống đời cuộc sống bình an
An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
Nước non, non nước thanh bình
Âu ca an lạc sống đời tự do
Sống theo Thiên Ý văn minh
Mãn trần đều được sanh lên thiên đàng
Cùng nhau hội nhập Cội Nguồn
Trở thành Phật, Chúa, Thánh, Thần, uy linh
Phật Đà chính thị Lương Tâm
Lương Tâm cũng chính Thánh Nhân ở đời
Tình thương đem lại bầu trời
Thái bình an lạc rạng ngời mùa xuân
Thành tâm quỳ lạy Cha Ông
Tổ Tiên Tạo Hóa tối cao Cội Nguồn
Cha Trời cùng với Mẹ Trời
Ban cho cuộc sống thanh bình âu ca
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s