QUÊN ĐI NỔI KHỔ

QUÊN ĐI NỔI KHỔ

Quên đi nổi khổ, trở lại Nguồn
Quên đời lận đận, lệ sầu tuôn
Quên đi năm tháng, niềm chua xót
Họa tai đeo bám, chúng chẳng buông
Giác ngộ về Nguồn, buông bỏ hết
Bao nhiêu sầu thảm, những thê lương
Về Cội về Nguồn, sang bờ giác
Đến nơi giải thoát, đến sông thương
An lạc tâm hồn, an cuộc sống
Hạnh phúc trào dâng, những niềm vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s