LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 53 – NGHE NÓI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
53
NGHE NÓI

Nghe nói,
Về Cội Nguồn hay lắm
Bước đến rồi,
Huệ sáng tâm khai
Những con người
Thường hay lui tới
Nói với nhau,
Hạnh phúc an vui
Xuôi mái chèo,
Theo dòng truyền thống
Mọi chuyện đời,
May mắn lên ngôi
Người về Nguồn,
Ngày đêm không ngớt
Người Việt Nam,
Cần Gốc xanh tươi
Theo Cha Ông,
Theo dòng sông dựng nước
Tiếp nối nhau,
Cùng một lối đi
Nước Việt Nam,
Nước con dòng cháu giống
Nước mặt trời,
Luôn sáng mãi bừng lên
Về cội Nguồn,
Là thiên đàng về đến
Đường Cha Ông,
Giờ sửa soạn đẹp hơn
Cánh chim trời,
Cùng bay về một hướng
Khách thập phương,
Đều muốn đến Việt Nam
Mẹ Việt Nam,
Đã mặc lên áo mới
Vốn đẹp rồi,
Nay lại càng đẹp hơn
***
Người về Nguồn,
Ngày đêm không ngớt
Người Việt Nam,
Cần Gốc xanh tươi
Theo Cha Ông,
Theo dòng sông dựng nước
Tiếp nối nhau,
Cùng một lối đi
Nước Việt Nam,
Nước con dòng cháu giống
Nước mặt trời,
Luôn sáng mãi bừng lên
Về cội Nguồn,
Là thiên đàng về đến
Đường Cha Ông,
Giờ sửa soạn đẹp hơn
Cánh chim trời,
Cùng bay về một hướng
Khách thập phương,
Đều muốn đến Việt Nam
Mẹ Việt Nam,
Đã mặc lên áo mới
Vốn đẹp rồi,
Nay lại càng đẹp hơn
***
Về cội Nguồn,
Là thiên đàng về đến
Đường Cha Ông,
Giờ sửa soạn đẹp hơn
Cánh chim trời,
Cùng bay về một hướng
Khách thập phương,
Đều muốn đến Việt Nam
Mẹ Việt Nam,
Đã mặc lên áo mới
Vốn đẹp rồi,
Nay lại càng đẹp hơn
Mẹ Việt Nam
Đã mặt lên áo mới
Vốn đẹp rồi
Nay lại càng đẹp hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s