LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 54 – CON NGƯỜI TÔI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
54
CON NGƯỜI TÔI

Con người tôi
Con người luôn yêu nước
Cả cuộc đời
Chỉ biết giống Rồng Tiên
Là cháu con
Luôn giữ gìn Tổ Quốc
Chống quân thù
Và chống kẻ ác gian
Mãi kế thừa
Những gì đẹp nhất
Đã bao đời
Truyền lại của Cha Ông
Tôi là thế
Giống Rồng Tiên bất khuất
Mãi tự hào
Về Quốc Tổ Hùng Vương
Con người tôi
Một linh hồn chất phát
Mãi vươn mình
Và đậm nét phong sương
Yêu tự do
Yêu Nhân quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Luôn đoàn kết anh em
Con người tôi
Không chạy theo xu thế
Vững Cội Nguồn
Theo nhịp bước Rồng Tiên
Là cháu con
Chỉ một lòng trung hiếu
Hướng về Nguồn
Chỉ biết có non sông
Và vượt lên
Bao cảnh đời nghiệt ngã
Chẳng lỵ mùi
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
***
Con người tôi
Con người luôn yêu nước
Cả cuộc đời
Chỉ biết giống Rồng Tiên
Là cháu con
Luôn giữ gìn Tổ Quốc
Chống quân thù
Và chống kẻ ác gian
Mãi kế thừa
Những gì đẹp nhất
Đã bao đời
Truyền lại của Cha Ông
Tôi là thế
Giống Rồng Tiên bất khuất
Mãi tự hào
Về Quốc Tổ Hùng Vương
Con người tôi
Một linh hồn chất phát
Mãi vươn mình
Và đậm nết phong sương
Yêu tự do
Yêu Nhân quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Luôn đoàn kết anh em
Con người tôi
Không chạy theo xu thế
Vững Cội Nguồn
Theo nhịp bước Rồng Tiên
Là cháu con
Chỉ một lòng trung hiếu
Hướng về Nguồn
Chỉ biết có non sông
Và vượt lên
Bao cảnh đời nghiệt ngã
Chẳng lỵ mùi
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
***
Con người tôi
Không chạy theo xu thế
Vững Cội Nguồn
Theo nhịp bước Rồng Tiên
Là cháu con
Chỉ một lòng trung hiếu
Hướng về Nguồn
Chỉ biết có non sông
Và vượt lên
Bao cảnh đời nghiệt ngã
Chẳng lỵ mùi
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
Tôi là thế
Không có gì sáng giá
Nơi tục trần
Tâm vẫn mãi là không
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s