LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 55 – THẢM SẦU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
55
THẢM SẦU

Tự do không có,
Khốn khó phủ đường
Công Bằng không còn,
Khốn cùng cuộc sống
Nhân Quyền nghiêm cấm
Cá chậu chim lồng
Cảnh đời bị trói
Sống trong gò bó
Năm tháng bằng không
Hơn hai nghìn năm,
Non nước Cha Ông
Chìm trong bóng tối,
Nào thấy nở hoa
Giữa cuộc trần,
Luôn vắng bóng âu ca
Luôn chập chờn,
Những bóng quỷ bóng ma
Sao không thấy,
Những người con tỉnh giấc
Vì non sông
Đất nước xông pha
Còn chìm sâu
Giấc ngủ Nam Kha
Khi nước non,
Còn u minh gió bắc
Lạnh lẽo sơn hà
Hiu quạnh bóng hùng anh
Lũ giặc ngoại xâm
Chúng ngày đêm
Cướp nước non
Ăn mòn biển đảo
Biên giới đất đai
Lo mất ăn mất ngủ
Nô lệ sắp đến rồi
Ta chết rồi hỡi Ta
Sao không nhớ,
Giặc nghìn năm can qua
Độc tài
Che kín đường về phồn hoa
Sao không nhớ,
Cảnh tương tàn,
Thịt nấu xương da
Những nấm mồ,
Phủ xanh cỏ lá
Mưa gió dập vùi
Tiếp nối chẳng tha
Độc tài tiếp nối,
Khổ đời lanh quanh
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Ngay từ lạc Cội,
Khô héo lá cành
Nước non, non nước
Tiêu điều nước non
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
***
Hơn hai nghìn năm,
Non nước Cha Ông
Chìm trong bóng tối,
Nào thấy nở hoa
Giữa cuộc trần,
Luôn vắng bóng âu ca
Luôn chập chờn,
Những bóng quỷ bóng ma
Sao không thấy,
Những người con tỉnh giấc
Vì non sông
Đất nước xông pha
Còn chìm sâu
Giấc ngủ Nam Kha
Khi nước non,
Còn u minh gió bắc
Lạnh lẽo sơn hà
Hiu quạnh bóng hùng anh
Lũ giặc ngoại xâm
Chúng ngày đêm
Cướp nước non
Ăn mòn biển đảo
Biên giới đất đai
Lo mất ăn mất ngủ
Nô lệ sắp đến rồi
Ta chết rồi hỡi Ta
Sao không nhớ,
Giặc nghìn năm can qua
Độc tài
Che kín đường về phồn hoa
Sao không nhớ,
Cảnh tương tàn,
Thịt nấu xương da
Những nấm mồ,
Phủ xanh cỏ lá
Mưa gió dập vùi
Tiếp nối chẳng tha
Độc tài tiếp nối,
Khổ đời lanh quanh
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Ngay từ lạc Cội,
Khô héo lá cành
Nước non, non nước
Tiêu điều nước non
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
***
Ôi dân tộc Rồng Tiên
Ngay từ lạc Cội,
Khô héo lá cành
Nước non, non nước
Tiêu điều nước non
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
Sống đời
Cá chậu chim lồng
Nghìn năm tăm tối
Đâu còn mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s