LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 56 – NGƯỜI CON GÁI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
56
NGƯỜI CON GÁI

Người con gái
Năm ấy
Thường hay ca
Thường hái hoa
Dâng cúng Ông Cha
Rồi từ đây,
Theo tháng năm
Truyền kinh
Phổ độ nhân sanh
Bao người yêu mến
Thường hết lòng ngợi khen
Cũng từ đây
Hương đức hương nhân
Lan tỏa khắp nơi
Cuộc đời đổi thay
Như ánh trăng soi
Nhẹ như làn gió
Bay khắp nước non
Một chàng trai
Nhìn thấy thầm yêu
Đến với nhau
Đi vào gắng bó
Bên bờ chân lý
Dưới ánh Cội Nguồn
Đại đạo Ông Cha
Rồi một hôm
Nghe được tin xa
Người con trai
Vén mây rẽ gió
Vui say tình duyên mới
Lời thề yêu đương
Tan theo mây khói
Người con gái
Năm ấy
Thường hay ca
Thường hái hoa
Dâng cúng Ông Cha
Giác ngộ tỉnh ra
Tình yêu lạc lối
Tình yêu bóng ma
Vô thường chóng đổi
Như gió bay qua
Không còn phiền não
Tâm liền an tỉnh
Xinh đẹp cành hoa
Đi dạo chơi
Bên bờ chân lý
Nhìn thấy
Dưới đô thị phồn hoa
Thấy chàng trai,
Lâm nạn,
Bị người yêu bỏ rơi
Như đi vào chết đuối
Chờ người cứu vớt
Nhưng tất cả đều bỏ đi
Người con gái đến bên
Cứu lấy chàng trai
Chàng trai nhận ra
Người cứu mình là ai
Không khỏi ngẫn ngơ
Người con gái bỏ đi
Chàng trai nhìn theo
Hỏi ra mới biết
Nàng trở thành Bồ Tát
Cứu người gặp nạn
Là đức tánh từ bi
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
***
Rồi một hôm
Nghe được tin xa
Người con trai
Vén mây rẽ gió
Vui say tình duyên mới
Lời thề yêu đương
Tan theo mây khói
Người con gái
Năm ấy
Thường hay ca
Thường hái hoa
Dâng cúng Ông Cha
Giác ngộ tỉnh ra
Tình yêu lạc lối
Tình yêu bóng ma
Vô thường chóng đổi
Như gió bay qua
Không còn phiền não
Tâm liền an tỉnh
Xinh đẹp cành hoa
Đi dạo chơi
Bên bờ chân lý
Nhìn thấy
Dưới đô thị phồn hoa
Thấy chàng trai,
Lâm nạn,
Bị người yêu bỏ rơi
Như đi vào chết đuối
Chờ người cứu vớt
Nhưng tất cả đều bỏ đi
Người con gái đến bên
Cứu lấy chàng trai
Chàng trai nhận ra
Người cứu mình là ai
Không khỏi ngẫn ngơ
Người con gái bỏ đi
Chàng trai nhìn theo
Hỏi ra mới biết
Nàng trở thành Bồ Tát
Cứu người gặp nạn
Là đức tánh từ bi
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
***
Chàng trai nhận ra
Người cứu mình là ai
Không khỏi ngẫn ngơ
Người con gái bỏ đi
Chàng trai nhìn theo
Hỏi ra mới biết
Nàng trở thành Bồ Tát
Cứu người gặp nạn
Là đức tánh từ bi
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
Chàng trai hối hận
Đường sáng không đi
Rời xa kho báu
Xa nghìn dặm
Chỉ cần bước sai một li
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s