ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Ngày xửa ngày xưa, có một người tên là Sa Mi La. Cô ấy sanh ra để trở thành người chiến thắng. Tuy cô ấy không có cuộc sống dễ dàng, luôn gặp bao trắc trở khó khăn. Nhưng cô ấy đã vượt lên tất cả, không ngừng phấn đấu, nhất là phấn đấu trở thành Nữ Hoàng. Cô đeo đuổi cuộc mơ ước cuối cùng cô ấy cũng đi đến thành công.
– Còn chúng Ta thì sao luôn ước mơ, tận độ nhân loại về trời, cũng như đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước, thái bình an lạc độc lập tự do. Chúng Ta nên giống Sa Mi La không. Không từ bỏ mơ ước và luôn vượt lên tất cả, vượt qua mọi rào cản mọi chướng ngại đi đến thành công đại thành công.
Trở thành người chiến thắng, chiến thắng quân thù xâm lược, chiến thắng nô lệ Độc Tài, chiến thắng nô lệ kiến thức, chiến thắng nô lệ Thần Quyền, đi đến thật sự Tự Do cho bản thân, cho non sông đất nước. An vui hạnh phúc, thái bình giàu mạnh muôn năm.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s