GIEO CHI SỰ KHỔ

GIEO CHI SỰ KHỔ

Đã biết khổ, thời gieo chi sự khổ
Lấy từ bi, xóa bỏ những hận thù
Để cho đời, không còn bao trắc trở
Cũng không còn, đầy rẫy những âm u
Hãy cùng nhau, cùng về Nguồn tu dưỡng
Sống hòa bình, cùng tận hưởng mùa xuân
Hoa Tiên Rồng, đã bừng lên hé nở
Khắp đất trời, lan tỏa rực hương thơm
Hiểu nhân khổ, thời tự mình giải khổ
Oán trả ân, bao trắc trở biến tan
Đời hạnh phúc, là đời luôn cổ vũ
Sống thiện lành, gieo nhân tốt bình an
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s