LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 52 – ĐẤT NƯỚC TÔI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
52
ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước tôi
Trải dài hình chữ S
Năm nghìn năm
Đậm nét rất Việt Nam
Một Địa Long
Vươn mình ôi đẹp nhất
Khắp đất trời
Xanh ngắt một màu xanh
Đòng sông Nguồn
Năm nghìn năm xuyên suốt
Mãi kế thừa
Bao lớp lớp Cha Ông
Dân Tộc tôi
Giống Tiên Rồng bất khuất
Mãi hào hùng
Làm khiếp vía ngoại xâm
Đất nước tôi
Những con người thân ái
Đầy hiếu trung
Luôn gắng với non sông
Yêu tự do
Yêu Nhân Quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Yêu cả những hoa bông
Đất nước tôi
Vẫn còn nghèo gian khó
Luôn vượt lên
Và luôn mãi thành công
Khó khăn nào
Cũng vượt qua dũng tiến
Luôn bất ngờ
Đầy kết quả ước mong
Một Việt Nam
Bao những là hiếm quý
Cõi trung ương
Địa lợi cảnh nước non
Những tài nguyên
Cảnh đất trời vô giá
Nền Cội Nguồn
Rực rỡ ánh vàng son
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Địa Linh cõi trung ương
***
Một Địa Long
Vươn mình ôi đẹp nhất
Khắp đất trời
Xanh ngắt một màu xanh
Đòng sông Nguồn
Năm nghìn năm xuyên suốt
Mãi kế thừa
Bao lớp lớp Cha Ông
Dân Tộc tôi
Giống Tiên Rồng bất khuất
Mãi hào hùng
Làm khiếp vía ngoại xâm
Đất nước tôi
Những con người thân ái
Đầy hiếu trung
Luôn gắng với non sông
Yêu tự do
Yêu Nhân Quyền lẽ sống
Yêu hòa bình
Yêu cả những hoa bông
Đất nước tôi
Vẫn còn nghèo gian khó
Luôn vượt lên
Và luôn mãi thành công
Khó khăn nào
Cũng vượt qua dũng tiến
Luôn bất ngờ
Đầy kết quả ước mong
Một Việt Nam
Bao những là hiếm quý
Cõi trung ương
Địa lợi cảnh nước non
Những tài nguyên
Cảnh đất trời vô giá
Nền Cội Nguồn
Rực rỡ ánh vàng son
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Địa Linh cõi trung ương
***
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Đất nước tôi
Đã đơm hoa kết trái
Năm nghìn năm
Trổi dậy ánh hào quang
Rực thắm mùa xuân
Thiên đàng tại thế
Việt Nam đất nước tôi
Địa Linh cõi trung ương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s