CỦA TRẦN TRẢ LẠI CHO TRẦN

CỦA TRẦN TRẢ LẠI CHO TRẦN

Của trần trả lại cho trần
Chỉ còn cái nghiệp mãi thời mang theo
Thế mà lắm kẻ còn mê
Chạy theo trần cảnh gieo nhân bất lành
Nghiệp ác đày đọa Linh Hồn
Hết mong trở lại thiên đàng quê tiên
Mới hay tiền của như non
Không bằng hành thiện mảy lông không bằng
Đến khi mãn kiếp hồng trần
Của trần trả lại cho trần trắng tay
Chỉ còn cái nghiệp theo ta
Thiện siêu, ác đọa khổ vui hai đường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s