MỘT KIẾP NẦY

MỘT KIẾP NẦY

Một kiếp trần gian, một kiếp nầy
Quyết lòng tận độ, những phút giây
Ngẩn đầu cười với, bao kiếp nạn
Xem nhẹ tai ương, tựa gió bay
Tinh tấn tiến lên, dang tay cứu
Khắp cùng trái đất, khắp đông tây
Làm cho nhân loại, sanh thiên giới
An vui hạnh phúc, dứt lao đao
Vững tay chèo lái, nền Quốc Giáo
Chuyển xoay tình thế, rạng công lao
Uy nghi bất khuất, tâm tỏa sáng
Kiếp người cứu thế, kiếp đỉnh cao
***
Muôn kiếp tới, sáng ngời tôn quý
Nhờ kiếp nầy, cứu vớt tận độ nhân sanh
Chẳng sợ khổ, chẳng sợ nghèo, chẳng sợ những lao đao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s