LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 31 – NGỠ NGÀNG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
31
NGỠ NGÀNG

Ai cũng cho mình tài
Rồi có một ngày
Chuyện đời chẳng bền lâu
Mọi chuyện cũng tan mau
Vô thường treo cuộc sống
Thuyền lênh đênh sóng gió
Qua bao nhiêu dông tố
Cuộc đời đổi số sang trang
Ai cũng nghĩ mình tài
Tài với tai, đâu rời
Cõi trần là như thế
Lắm bao chuyện trái ngang
Vô thường gieo phủ phàn
Đổi thay màu úa tàn
Kiếp số những bè bàng
Trò đời là thế, vội vàng mà chi
Sống nhẫn nhục khiên đi
Đời sẽ thấy bình yên
Không phật cũng thành tiên
Không cầu giàu cũng tới
Luôn trong tay tầm với
Rạng ngời bao tương lai
Hãy tự mình sửa sai
Dù thời gian có lâu
Nhân tốt quả mới cao
Khổ vui là do mình
Nhân nào thời quả nấy
Ngộ rồi dứt thở than
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
***
Sống nhẫn nhục khiên đi
Đời sẽ thấy bình yên
Không phật cũng thành tiên
Không cầu giàu cũng tới
Luôn trong tay tầm với
Rạng ngời bao tương lai
Hãy tự mình sửa sai
Dù thời gian có lâu
Nhân tốt quả mới cao
Khổ vui là do mình
Nhân nào thời quả nấy
Ngộ rồi dứt thở than
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
***
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
Đời cho ta kinh nghiệm
Để cho ta nhìn nhận
Khổ và vui tận đáy con tim
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s