LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 37 – ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
37
ĐÒ CHIỀU
CHUYẾN CHÓT

Tiểu kiếp sắp hết
Chợ trần sắp tan
Đò chiều chuyến chót
Nếu không tỉnh giấc
Trở về Cội Nguồn
Trở lại cõi trời
Thời coi như Linh Hồn
Vùi dập tả tơi
Không nơi tựa nương
Vô cùng khổ đau
Tiểu kiếp sắp hết
Hồn biết về đâu
Lời kinh
Thiên Ý Trời Cha
Chỉ lối mở đường
Nói rõ chu kỳ
Chợ trần sắp tan
Trần gian
Chuyến chót đò chiều
Tiểu kiếp sắp hết
Trường đời chấm dứt
Trần gian cõi tạm
Phải đâu quê nhà
Mau mau về Nguồn
Mau mau lên đò
Hoàng hôn sắp lặng
Chần chờ khó lên
Công danh
Lợi lộc trần gian
Chỉ là mây khói
Không mang được gì
Chỉ có
Văn Hóa Cội Nguồn
Mới là châu báu
Linh Hồn mang theo
Hành Trang
Quý hiếm biết bao
Linh hồn mới thật
Của Ta
Không hề
Sanh tử thường còn
Chỉ do ác thiện
Đi vào khổ vui
Trần gian
Giả tạm trần gian
Trường đời giả tạm
Sắp tan trường đời
Chợ trần
Cũng đã xế chiều
Đến hồi biến mất
Tiêu điều biến tan
Thiên đàng
Mới thật bình an
Quê hương thiên giới
Giàu sang vĩnh hằng
Mau về
Nguồn Cội lên thuyền
Trở về thiên giới
Chợ trần rời xa
Trống trường
Trần thế reo vang
Trống trời dục dã
Biết bao sấm truyền
Sấm giảng
Tràn ngập đất trời
Mau mau thức tỉnh
Phản hồi quê tiên
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
***
Mau về
Nguồn Cội lên thuyền
Trở về thiên giới
Chợ trần rời xa
Trống trường
Trần thế reo vang
Trống trời dục dã
Biết bao sấm truyền
Sấm giảng
Tràn ngập đất trời
Mau mau thức tỉnh
Phản hồi quê tiên
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
***
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
Về thôi
Về lại Chân Tâm
Cửa trời rộng mở
Siêu sanh về trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s