LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 39 – GIẢ TỪ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
39
GIẢ TỪ

Từ nay, giả từ lạc Cội lạc Nguồn
Về nghe, lời kinh tiếng kệ lời truyền
Gốc không còn, héo lá cành
Nguồn không còn, nước cạn khô
Rơi vào lệ nô
Lệ thuộc ngoại bang
Hỏi lòng, nghĩ suy
Nước không Nguồn, nước đâu còn
Tình non nghĩa nước chia lìa rời xa
Những người con
Còn Gốc thiết tha
Mẹ Ơi, chỉ còn đất Mẹ mà thôi
Về Nguồn, nhận lại Ông Cha
Đã mang dòng máu
Vinh hoa Lạc Hồng
Phải thương nhau hoài,
Đồng Bào một bọc
Muôn đời keo sơn
Luôn mãi chung tay
Giữ gìn truyền thống,
Phát huy nòi giống, cho đời nở hoa
Rồi một ngày mai
Chan hòa đất Mẹ niềm vui
Ơi hò non nước Cha Ông
Màu xanh trải khắp quê hương đất trời
Tình đồng loại nghĩa Đồng Bào
Vững Nguồn vững Cội, có nào chia ly
Ôi đau thương
Ngày ngày nhớ về Việt Nam
Sầu lên mấy tận tần mây, nỗi sầu
À ơi non nước biển trời
Lối về đất Mẹ Cội Nguồn đắp xây
Giả từ lạc lối xa bay
Đường xưa lối cũ, đẹp thay Tiên Rồng
Đoàn viên đất Mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
***
Hỏi lòng, nghĩ suy
Nước không Nguồn, nước đâu còn
Tình non nghĩa nước chia lìa rời xa
Những người con
Còn Gốc thiết tha
Mẹ Ơi, chỉ còn đất Mẹ mà thôi
Về Nguồn, nhận lại Ông Cha
Đã mang dòng máu
Vinh hoa Lạc Hồng
Phải thương nhau hoài,
Đồng Bào một bọc
Muôn đời keo sơn
Luôn mãi chung tay
Giữ gìn truyền thống,
Phát huy nòi giống, cho đời nở hoa
Rồi một ngày mai
Chan hòa đất Mẹ niềm vui
Ơi hò non nước Cha Ông
Màu xanh trải khắp quê hương đất trời
Tình đồng loại nghĩa Đồng Bào
Vững Nguồn vững Cội, có nào chia ly
Ôi đau thương
Ngày ngày nhớ về Việt Nam
Sầu lên mấy tận tần mây, nỗi sầu
À ơi non nước biển trời
Lối về đất Mẹ Cội Nguồn đắp xây
Giả từ lạc lối xa bay
Đường xưa lối cũ, đẹp thay Tiên Rồng
Đoàn viên đất Mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
***
À ơi non nước biển trời
Lối về đất Mẹ Cội Nguồn đắp xây
Giả từ lạc lối xa bay
Đường xưa lối cũ, đẹp thay Tiên Rồng
Đoàn viên đất Mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
Đoàn viên đất mẹ giữa dòng
Đục trong cũng chỉ là người Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s