CHUYỆN THƯỜNG

CHUYỆN THƯỜNG

Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời ra đi
Giữ lại có ích chi
Chúc cho họ bình yên
An vui và khá hơn
Lá lìa cành,
Lại sanh ra lá khác
Đâm ngọn lại mọc lên
***
Xưa nay là như vậy
Vô thường đâu dừng lại
Còn duyên thời hội hiệp
Hết duyên thời ra đi
Giữ lại có ích chi
***
Đạo trời luôn tự tại
Lỗ hỏng lại lấp đầy
Mỗi sớm mai thức dậy
Vẫn nhìn thấy mặt trời
Thế là đã tuyệt vời
Buồn chi những chuyện thường đời
Đến đi, đi đến duyên thời do duyên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s