ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

Cuộc đời nào có bao lâu
Bóng câu cửa sổ qua mau chẳng còn
Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Yêu Nguồn mến Cội, giữ gìn đức nhân
Cảm thông thời thế đổi thay
Đông tàn xuân đến xưa nay lẽ thường
Đừng nên chấp pháp làm gì
Hết phước tan rã, xưa thời như nay
Để lòng thanh thảng vô vi
Tâm không đắm nhiễm đỉnh cao Đạo, Đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s