CỦA TRẦN GIẢ TẠM

CỦA TRẦN GIẢ TẠM

Danh lợi đến rồi, danh lợi đi
Ham chi một chút, nhất hay nhì
Của trần giả tạm, đường ảo mộng
Vô thường vừa đến, chúng bay đi
***
Hơn thua giành giật, nhọc công lao
Bong bóng công danh, được chi nào
Càng giành càng giật, càng thêm khổ
Tuồng hề mây khói, giấc chiêm bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s