TÌM CHỐN BÌNH YÊN

TÌM CHỐN BÌNH YÊN

Về Nguồn tìm chốn bình yên
Tháng ngày nương tựa, tựa nương Cha Trời
Gốc còn tốt lá tươi cành
Nguồn còn nước mãi tràn đầy chảy tuôn
Đơm hoa kết trái tỏa hương
Sum sê cuộc sống an vui cuộc đời
Còn Cha còn Mẹ sáng ngời
Mất Cha lạc Mẹ biển trời bơ vơ
Lạc Nguồn lạc Cội xác xơ
Bôn ba lặng lội ngẫn ngơ cuộc trần
Lạc Nguồn lắm khổ nhiều sầu
Lìa Cội xui rũi ngập đầu họa tai
Quay đầu nhìn nhận Tổ Tiên
Chính là về Cội kết duyên tu hành
Cuộc đời tốt lá xanh cành
Đơm hóa kết trái thanh bình âu ca
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s