LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 19 – ĐỜI LÀ THẾ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
19
ĐỜI LÀ THẾ

Càng vinh quang
Thời càng đi vào gian khổ
Trời vào xuân
Thời bao rực rỡ sắc hoa
Ai có hay
Một niềm vui
Bao công sức đã đổ
Đầy gian khổ
Mới đi vào rực rỡ công danh
Ôi thế gian
Một con đường định sẵn
Khổ trước rồi
Sau mới được cái vui
Đời gian nan
Thời về sau rực rỡ
Lẽ thường tình
Than thở để mà chi
Hãy đi đi
Ánh Cội Nguồn rộng mở
Trổ tài năng
Cùng ra sức cùng thi
Ai đâu ngờ
Về Cội Nguồn sáng tỏ
Sống vì đời
Luôn đạt đến ước mơ
Biết nói chi đây
Một niềm tin đến rồi
Những bước chân vững vàng
Trong dông tố ta bay
Ai hay, cái khó ló cái khôn
Không trầy vi tróc vảy
Lấy đâu ra thay đổi cuộc đời
***
Càng vinh quang
Thời càng đi vào gian khổ
Trời vào xuân
Thời bao rực rỡ sắc hoa
Ai có hay
Một niềm vui
Bao công sức đã đổ
Đầy gian khổ
Mới đi vào rực rỡ công danh
Ôi thế gian
Một con đường định sẵn
Khổ trước rồi
Sau mới được cái vui
Đời gian nan
Thời về sau rực rỡ
Lẽ thường tình
Than thở để mà chi
Hãy đi đi
Ánh Cội Nguồn rộng mở
Trổ tài năng
Cùng ra sức cùng thi
Ai đâu ngờ
Về Cội Nguồn sáng tỏ
Sống vì đời
Luôn đạt đến ước mơ
Biết nói chi đây
Một niềm tin đến rồi
Những bước chân vững vàng
Trong dông tố ta bay
Ai hay, cái khó ló cái khôn
Không trầy vi tróc vảy
Lấy đâu ra thay đổi cuộc đời
***
Ai hay, cái khó ló cái khôn
Không trầy vi tróc vảy
Lấy đâu ra đổi thay cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s