LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 20 – CẢM ƠN NGHỊCH CẢNH

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
20
CẢM ƠN NGHỊCH CẢNH

Cảm ơn
Cú sốc hôm nay
Trả xong thấy nhẹ
Ngày mai an lành
Cảm ơn
Tai nạn dập dồn
Càng mau hết nợ
Nghiệp trần càng mau
Bây giờ
Nhận lấy sự đau
Mai kia mãn nguyện
Hôm nay trả rồi
Biết nhân
Biết quả đắp bồi
Thiện làm ác bỏ
Xanh chồi tương lai
Đường trần
Khốn khổ mới nên
Cho ta cay đắng
Bỏ buông cuộc trần
Công danh
Lợi lộc vô thường
Có không, không có
Xoay vần công danh
Cảm ơn
Thời thế đổi thay
Gương đời phản chiếu
Thực hư rõ ràng
Cảm ơn
Cay đắng phủ phàn
Trả xong nhẹ bổng
Không còn bận tâm
Ngộ rồi
Rẽ lối sang sông
Quay về bờ giác
Về nơi Cội Nguồn
Cảm ơn
Tai họa tột cùng
Làm ta thức tỉnh
Tìm đường rời xa
Bể trần
Cuộc sống cuồng quay
Vong ơn bội nghĩa
Xảy ra thường ngày
Ngộ ra
Cảm thấy nhẹ lòng
Bỏ buông cuộc sống
Xô bồ đảo điên
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
***
Bây giờ
Nhận lấy sự đau
Mai kia mãn nguyện
Hôm nay trả rồi
Biết nhân
Biết quả đắp bồi
Thiện làm ác bỏ
Xanh chồi tương lai
Đường trần
Khốn khổ mới nên
Cho ta cay đắng
Bỏ buông cuộc trần
Công danh
Lợi lộc vô thường
Có không, không có
Xoay vần công danh
Cảm ơn
Thời thế đổi thay
Gương đời phản chiếu
Thực hư rõ ràng
Cảm ơn
Cay đắng phủ phàn
Trả xong nhẹ bổng
Không còn bận tâm
Ngộ rồi
Rẽ lối sang sông
Quay về bờ giác
Về nơi Cội Nguồn
Cảm ơn
Tai họa tột cùng
Làm ta thức tỉnh
Tìm đường rời xa
Bể trần
Cuộc sống cuồng quay
Vong ơn bội nghĩa
Xảy ra thường ngày
Ngộ ra
Cảm thấy nhẹ lòng
Bỏ buông cuộc sống
Xô bồ đảo điên
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
***
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
Cảm ơn
Chân lý Rồng Tiên
Cho ta thánh thiện
Bình yên cuộc đời
Cảm ơn
Thiên Ý Cha Trời
Trao cho Văn Hóa
Sáng ngời đời con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s