MẮC CHI

MẮC CHI

Làm người nhớ đến Cội Nguồn
Mắc chi mà lại tìm đường lánh xa
Lạc vào ác quỷ tà ma
Hết mong tìm lại bình yên, yên bình
Nếu ai trót lỡ sai lần
Tự mình cải hối quay đầu ăn năng
Trần gian giả tạm mà thôi
Phải đâu chốn ở là nơi vĩnh hằng
Cớ gì lạc Cội bỏ Nguồn
Mãn trần hồn lại lạc loài bơ vơ
Sống đời lạc Cội ngẫn ngơ
Mênh mông bể khổ bến bờ là đâu
Vững Nguồn vững Cội có sao
Càng thêm xanh tốt biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s