LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC -18 – CÙNG NẮM TAY NHAU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
18
CÙNG NẮM TAY NHAU

Đồng Bào anh em
Con cháu Rồng Tiên
Nới rộng vòng tay
Xây dựng nước non
Đưa Việt Nam
Sang trang sử mới
Đi vào biển lớn
Cất cánh đồng bay
Đi vào thế giới
Hòa nhập đổi trao
Nhập mà không tan
Cùng mang chi hướng
Đại Đồng, một Cội Rồng Tiên
Thế giới ơi
Năm châu bốn biển anh em
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào thân thương
Ôi thế gian,
Cảnh thiên đàng trần thế
Ôi thế giới,
Vòng tay ấm áp anh em
Chia sẻ tình thương
Hòa bình hạnh phúc ấm êm
Năm màu da
Trong khó khăn cùng tiến
Đưa địa cầu
Đến cuộc sống thần tiên
An vui cực lạc
Sống trong giàu mạnh hòa bình
Tôn trong nhân quyền
Dân chủ tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
***
Đồng Bào anh em
Con cháu Rồng Tiên
Nới rộng vòng tay
Xây dựng nước non
Đưa Việt Nam
Sang trang sử mới
Đi vào biển lớn
Cất cánh đồng bay
Đi vào thế giới
Hòa nhập đổi trao
Nhập mà không tan
Cùng mang chi hướng
Đại Đồng, một Cội Rồng Tiên
Thế giới ơi
Năm châu bốn biển anh em
Tình đồng loại
Nghĩa đồng bào thân thương
Ôi thế gian,
Cảnh thiên đàng trần thế
Ôi thế giới,
Vòng tay ấm áp anh em
Chia sẻ tình thương
Hòa bình hạnh phúc ấm êm
Năm màu da
Trong khó khăn cùng tiến
Đưa địa cầu
Đến cuộc sống thần tiên
An vui cực lạc
Sống trong giàu mạnh hòa bình
Tôn trong nhân quyền
Dân chủ tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
***
Năm màu da
Trong khó khăn cùng tiến
Đưa địa cầu
Đến cuộc sống thần tiên
An vui cực lạc
Sống trong giàu mạnh hòa bình
Tôn trọng nhân quyền
Dân chủ tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s