LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC -16 – QUYẾT LÒNG VÌ NƯỚC VÌ NON

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
16
QUYẾT LÒNG
VÌ NƯỚC VÌ NON

Ngày qua,
Quyết lòng truyền giáo độ nhân
Làm cho, non nước mùa xuân trở về
Nước chia hai lối, nước còn nghèo
Xót thương cho nước, lụn tàn cùng non
Lòng vì dân,
Hỏi lòng còn Cội Cha Ông
Quê hương ơi,
Tiên rồng con cháu Việt Nam
Giữ gìn Tổ Quốc giang san
Kế thừa di chí Hùng Vương
Kiếp con người, sống cho đời
Cha Ông truyền dạy, chớ quên lời
Rực ánh Tiên Rồng
Chan hòa đất Mẹ niềm vui
Hò hơ ơi hò, hò hơ
Vì nước non, công tâm đã quyết
Vì nước non, ra sức truyền kinh
Vì thanh bình cuộc sống tự do
Hiếu, trung, nhân, nghĩa tỏa lan
Tốt đời đẹp đạo, xóa tan hận thù
À ơi non nước Tiên Rồng
Ơi à đất mẹ xanh mầm yêu thương
Về Nguồn đoàn kết dựng xây
Đường xưa lối cũ, rồng bay phụng chầu
Có nghe tiếng gọi Cội Nguồn
Có nghe tiếng vọng Tiên Rồng, Rồng Tiên
Hòa bình sum hiệp đoàn viên
Giữa lòng đất mẹ quê hương Tiên Rồng
Hò hơ ơi hò con đường
Lối về đất mẹ Cội Nguồn đắp xây
***
À ơi non nước Tiên Rồng
Ơi à đất mẹ xanh mầm yêu thương
Về Nguồn đoàn kết dựng xây
Đường xưa lối cũ rồng bay phụng chầu
Có nghe tiếng gọi Cội Nguồn
Có nghe tiếng vọng Tiên Rồng, Rồng Tiên
Hòa bình sum hiệp đoàn viên
Giữa lòng đất mẹ quê hương Tiên Rồng
Hò hơ ơi hò con đường
Lối về đất mẹ Cội Nguồn đắp xây
***
Hòa bình sum hiệp đoàn viên
Giữa lòng đất mẹ quê hương Tiên Rồng
Hò hơ ơi hò con đường
Lối về đất mẹ Cội Nguồn chung tay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s