LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC -15 – ĐÔI BẠN THÂN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
15
ĐÔI BẠN THÂN

Ngày nầy năm trước
Người bạn thân
Anh chỉ là
Làm mướn kiến ăn
Nhưng giờ đây
Anh là người nổi tiếng
Vì anh là người,
Truyền giáo tài năng
Anh sắp về đây
Thăm người bạn khó khăn
Đã từng cùng anh
Chết sống có nhau
Tách cà phê ấm môi
Cũng con người nầy
Nay đã khác rồi
Trở thành tùng bách
Che nắng một phương
Tiếng chân vang lên
Anh hiện ra trước mắt
Người anh đâu khác
Thế mà non nước gọi tên
Nghĩ lại những ngày ấu thơ
Tôi cùng anh
Khao khác những ước mơ
Tiếng tàu xe
Vang vọng đánh thức người đi
Nằm cạnh nhau, trong đêm thâu
Nghe những giọt mưa rơi
Vì quê hương
Lần chia tay như trước
Nhưng lần nầy có khác
Đầy thâm tình
Cùng giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Anh bước đi
Như người hùng bất khuất
Tôi đứng nhìn
Gạt nước mắt phân ly
Anh ra đi
Vì non sông Tổ Quốc
Ánh sao trời
Luôn soi sáng cứu nguy
Mới thoáng qua
Thế là một năm đã hết
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
***
Tiếng tàu xe
Vang vọng đánh thức người đi
Nằm cạnh nhau, trong đêm thâu
Nghe những giọt mưa rơi
Vì quê hương
Lần chia tay như trước
Nhưng lần nầy có khác
Đầy thâm tình
Cùng giống nòi
Con cháu Rồng Tiên
Anh bước đi
Như người hùng bất khuất
Tôi đứng nhìn
Gạt nước mắt phân ly
Anh ra đi
Vì non sông Tổ Quốc
Ánh sao trời
Luôn soi sáng cứu nguy
Mới thoáng qua
Thế là một năm đã hết
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
***
Anh ra đi
Vì non sông Tổ Quốc
Ánh sao trời
Luôn soi sáng cứu nguy
Mới thoáng qua
Thế là một năm đã hết
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
Tôi chờ tin
Người bạn thân thiết của tôi
Đang truyền kinh ở tận xa xôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s