KHI NÀO

KHI NÀO

Khi nào ta mệt mõi
Tìm người để an ủi
Chính là những lời kinh
Người bạn luôn ở bên
Khi cuộc đời chao đảo
Lòng không còn trụ vững
Thời nhớ đến Trời Cha
Liền nạn khỏi tai qua
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s