TA MÃI VUI

TA MÃI VUI

Ta mãi vui, vì ta luôn vững Gốc
Dẫu tuy nghèo, nhưng cuộc sống bình an
Chọn con đường. mãi đẹp lành tươi tốt
Nguồn không xa, nên đời mãi mùa xuân
Sống có Gốc, nên lá cành xanh mướt
Phúc, Lộc đầy, nên cuộc sống nở hoa
Còn Mẹ Cha, nên đời con sung túc
Làm con Trời, nên kiếp nạn tai qua
Ta mãi vui, vì ta luôn vững Gốc
Dẫu tuy nghèo, không lấy đó làm buồn, vẫn vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s