LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC -10 – GIÁC NGỘ QUAY VỀ TẬN DỤNG THỜI GIAN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
10
GIÁC NGỘ QUAY VỀ
TẬN DỤNG THỜI GIAN

Lòng giác ngộ quay về
Vào Cội Nguồn Cha Ông
Hạnh phúc thật bất ngờ
Mà từ lâu ước mơ
Xưa nay nào có hay
Mùa xuân đều ở đây
Đời tôi đã đổi thay
U sầu liền chấm dứt
Hết rồi bao đắng cay
Lòng nhẹ bổng như bay
Lên chín tận tần mây
Lòng an vui tự hỏi
Cội Nguồn nào có bỏ
Bỏ Nguồn theo chi ai
Lạc Nguồn mãi bơ vơ
Muôn kiếp mãi chơi vơi
Là do mình tất cả
Bao đêm dài suy nghĩ
Cha Mẹ Trời nào bỏ
Tại do mình rời Cha
Về Nguồn sống an vui
Trở về quê hương cũ
Quê trời chốn cõi tiên
Dứt cuộc đời phiêu bạc
Sống cuộc đời phiêu lưu
Nơi biển trần dông tố
Lênh đênh trên biển khơi
Nay tôi đã đi theo
Trên con đường Nguồn Cội
Sống cuộc đời hữu dụng
Nên không còn
Bỏ phí những thời gian
Tìm cầu cạnh bên ngoài
Nào hay Phật ở Tâm
Phật, Thánh, Tiên đâu xa
Ngay trong lòng chính ta
Với tình yêu Cội Nguồn
Người có Gốc xanh cành
Lòng trổi dậy nở hoa
Bể trần mông mênh
Biết đâu là bến
Biết đâu là bờ
Sống kiếp đời bèo trôi
Cúi cùng thời chẳng ra sao
Tôi đã quay gót trở về
Không mang theo gì
Ngoài tâm hồn của tôi
Cõi tạm trần gian
Đến tay trắng, đi trắng tay mà thôi
Năm xưa tôi lạc loài
Rời xa Cội Nguồn
Nơi phàm trần
Lạc lõng bơ vơ
Càng nghĩ suy
Cái dại nào hơn
Về với Cha Ông
Nhận Tổ quy Tông
Đời có Gốc nở hoa
Đừng phí bỏ thời gian.
***
Tôi đã quay gót trở về
Không mang theo gì
Ngoài tâm hồn của tôi
Cõi tạm trần gian
Đến trắng tay, đi tay trắng mà thôi
Đời có Gốc nở hoa
Đừng phí bỏ thời gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s