LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 9 – QUỐC ĐẠO VỀ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
9
QUỐC ĐẠO VỀ

Quốc Đạo đã về, trên quê hương
Khắp đất trởi, rực ánh mùa xuân
Tiếng reo mừng, khắp đất trời
Tiếng hát lời ca, đàn sáo véo von
Mai đào rực rỡ non sông
Mùa xuân Quốc đạo, nở bông hoa vàng
Chào bển rộng, chào đất trời
Chào nền Văn Hóa Cội Nguồn muôn năm
Mừng non mừng nước đổi thay
Mừng xuân thắng lợi, rồng bay phụng chầu
Nước non, non nước non nhà
Bừng lên phơi phới chang hòa ấm êm
Dâng lên Quốc Đạo uy linh
Bài ca hạnh phúc đặc tên Tiên Rồng
***
Nước Việt Nam, Lạc Hồng rực rỡ
Năm nghìn năm, uy vũ đất trời
Quân thù khiếp sợ kinh hồn
Rồng Tiên vẫn mãi, Tiên Rồng vinh hoa
Mai nầy Nước Việt, Nam ta
Năm châu bốn bể, ngợi ca Tiên rồng
Núi sông kể chuyện Vua Hùng
Dựng xây đất nước Lạc Hồng Việt Nam
Quốc Đạo Quốc Giáo vẻ vang
Cờ bay phất phới Địa Long sáng bừng
Toàn dân từ trẻ đến già
Quốc Ca đồng hát nhịp chày dựng non
Nước Ta đất nước vàng son
Bốn mùa rực thắm hoa thơm bốn mùa
Quyết lòng xây dựng nước nhà
Tự do, dân chủ nhân quyền tự do
Đạo về Quốc Đạo bừng lên
Non sông Tổ Quốc toàn dân reo mừng
***
Toàn dân từ trẻ đến già
Quốc Ca đồng hát nhịp chày dựng non
Nước Ta đất nước vàng son
Bốn mùa rực thắm hoa thơm bốn mùa
Quyết lòng xây dựng nước nhà
Tự do dân chủ nhân quyền tự do
Đạo về Quốc Đạo bừng lên
Non sông Tổ Quốc toàn dân reo mừng
Đạo về Quốc Đạo lẫy lừng
Non sông Tổ Quốc reo mừng toàn dân
Đạo về Quốc Đạo bừng lên
Non sông Tổ Quốc, toàn dân reo mừng
Đạo về Quốc Đạo lẫy lừng
Non sông Tổ Quốc reo mừng toàn dân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s