TỰA NƯƠNG CỘI NGUỒN

TỰA NƯƠNG CỘI NGUỒN

Những khi mệt mỏi chuyện đời
Nhớ về Nguồn Cội cầu Trời cầu Cha
Tức thời mọi chuyện tai qua
Bình an vạn sự an vui tâm hồn
Những khi lo lắng bồn chồn
Nhớ về Nguồn Cội nguyện cầu bình an
Cha Trời thân khắp mọi nơi
Chỗ nào cũng có tựa nương yên bình
Cội Nguồn nương tựa lo gì
Cha Trời, Địa Mẫu thường hằng chở che
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s