AN VUI TỘT CÙNG

AN VUI TỘT CÙNG

Ngày nay về Cội về Nguồn
Ngày mai gặt hái sang giàu vàng son
Ngày nay ra sức truyền kinh
Ngày mai gặt hái làm nên vua trời
Cội Nguồn, Nguồn Cội về rồi
Coi như bước đến cõi trời thiên tiên
Từ đây mãi mãi bình yên
An vui hạnh phúc sướng vui cuộc đời
Chân Tâm Chân Tánh phản hồi
Không còn sanh tử, hết rồi tử sanh
Quê Trời sống mãi tự do
Muốn gì đặng nấy an vui tột cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s