LONG HOA THI TẬP – CA- NHẠC -11 – MẤT GỐC U SẦU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
11
MẤT GỐC U SẦU

Lạc Cội Nguồn
Khổ biết bao
Cũng do mình
Mất Gốc u sầu
Lạc Cội Nguồn
Tránh sao cho khỏi
Nhiều gian khổ
Đời điêu linh
Trách ai đây
Xốn xang cuộc đời
Sống bồng bềnh
Sóng nước lênh đênh
Bao nỗi buồn
Không gọi mời
Ngày càng nặng thêm
Ôi cuộc đời
Lạc Cội Nguồn
Càng buồn tênh
Cội Nguồn
Đâu bỏ mình
Đấng Cha Trời
Luôn là che chở
Đời xa Cha
Chìm đắm gian truân
Trở về Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Đi đến bình yên
Cha thương tình
Sẽ cho mình
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
***
Lạc Cội Nguồn
Khổ biết bao
Cũng do mình
Mất Gốc u sầu
Lạc Cội Nguồn
Tránh sao cho khỏi
Nhiều gian khổ
Đời điêu linh
Trách ai đây
Xốn xang cuộc đời
Sống bồng bềnh
Sóng nước lênh đênh
Bao nỗi buồn
Không gọi mời
Ngày càng nặng thêm
Ôi cuộc đời
Lạc Cội Nguồn
Càng buồn tênh
Cội Nguồn
Đâu bỏ mình
Đấng Cha Trời
Luôn là che chở
Đời xa Cha
Chìm đắm gian truân
Trở về Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Đi đến bình yên
Cha thương tình
Sẽ cho mình
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
***
Trở về Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Đi đến bình yên
Cha thương tình
Sẽ cho mình
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
Cũng từ đây
Đời nở hoa
Phúc phần rực thắm âu ca
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s